TABOLEIRO DE ANUNCIOS

Neste apartado do blogue atoparedes información sobre datas de entrega de traballos, memorias de prácticas e exames

1ª AVALIACIÓN CURSO 2016/2017: Data 20 de Decembro de 2016


Alumnado de 2º de CMF, Módulo Aproveitamento do medio natural:

-Luns 21 de Novembro: 1º PARCIAL: APROVEITAMENTOS FORESTAIS NON MADEIREIROS: PAM e COGOMELOS
-Luns 12 de Decembro: Entrega herbario PAM + RECUP. 1º PARCIAL
-Venres 16 de Decembro : 2º PARCIAL: APROVEITAMENTOS FORESTAIS NON MADEIREIROS: RESINA E CORTIZAS,

Alumnado 1º CMF, Módulo Repoboacións forestais e tratamentos silvícolas:

-Mércores 2 de Novembro: 1º PARCIAL: VISU ESPECIES FORESTAIS
-Venres 2-9 de Decembro: Entrega herbarioESPECIES FORESTAIS
-Mércores 14 de Decembro : 2º PARCIAL:REPOBOACIÓNS FORESTAIS: DESEÑO, TRATAMENTO DA VEXETACIÓN, DESBROZADORA,..
- Venres 16 de Decembro: Recup Visu Especies forestais

2ª AVALIACIÓN

-Xoves 25 de Febreiro: APROVEITAMENTOS FORESTAIS NON MADEIREIROS: Froitos das árbores, Pequenos froitos, Apicultura

- Venres 11 de Marzo: APROVEITAMENTOS FORESTAIS  MADEIREIROS: Planificación dos aproveitamentos e maquinaria empregada, venda de madeira, aproveitamentos dos froitos das árbore.  Motoserra, uso, técnicas e normas de seguridade

Luns 14 de Marzo: 10:30 h. Alumnado de 2º de CMF, co Módulo de Repoboacións forestais e tratamentos silvícolas de 1º PENDENTE

-Martes 15 de Marzo: Recuperación de parciais de 2º CM. Módulo Aproveitamento do medio Natural


Alumnado 1º CMF, Módulo Repoboacións forestais e tratamentos silvícolas:

- Xoves 18 Febreiro:  PROBA TEÓRICA Preparación do terreo nas Repoboacións + Calidade do material vexetal+ Implantación + Traballos e obras complementarias+ Coidados de Mantemento

-Mércores 2 de Marzo: Proba suposto práctico: Custes das operacións de Repoboación forestal

- Venres 11 de Marzo: PROBA TEÓRICA. Silviculura: Poda
2 comentarios:

anotaciones